Sklep internetowy Fonex, Zabezpieczenia, Systemy alarmowe, Telewizja przemysłowa, Domofony

801 525 111

34 3 525 111

  UCS-6000 16A (2x8A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca

  Numer produktu: 2918

  • Cena netto 3279.67 zł
  • Cena brutto4033.99 zł
  Wysyłka już od: 0.00

  Podstawowe parametry

  • Uniwersalna centrala sterująca
  • Wersja: 2 strefy 8A
  • Moduły funkcjonalne w zestawie z centralą:
   • 1x MGS-60 8A
   • 1x MGL-60 8A
   • 1x MZU-60
   • 1x SP-500 (moduł zasilacza)
   • 2x akumulator
  • Opcja: 1x MPD-60, 1x MKA-60
  • Przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
  • Obudowa: 400x400x160 mm

  CZAS WYSYŁKI

  Produkt wysyłamy do 3 dni

  GWARANCJA

  Produkt posiada gwarancję: 60 miesięcy

  ZWROT

  Produkt możesz zwrócić do 14 dni roboczych

  Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 16A Polon-Alfa w wersji: 2 strefy po 8A.

   

  Centrala UCS-6000 16A (2x 8A) sprzedawana jest w obudowie (400x400x160 mm) wraz z następującymi elementami:

  • 1x MGS-60 8A
  • 1x MGL-60 8A
  • 1x MZU-60
  • 1x SP-500 (moduł zasilacza 500W, 20A)
  • 2x akumulator

  Opcjonalnie można zamontować dodatkowo: 1 moduł MPD-60 oraz 1 moduł MKA-60.

   

  Centrala UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:

  • Wykrywanie pożaru (zadymienia)
  • Uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania
  • Sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie)
  • Automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania
  • Automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali
  • Przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych

   

  Urządzenie UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.

   

  Centrala może być wyposażona w (*max ilość modułów w centrali zależy od wersji zastosowanej obudowy):

  • Moduł MGS-60 (x1):
   • nadzorowaną linię przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej,
   • linię zasilającą czujnik deszczu i/lub wiatru,
   • linię przyjmującą sygnał z czujnika deszczu i/lub wiatru,
   • przekaźnik alarmu PKA nadzorowany (ciągłość toru), przekaźnik uszkodzenia PKU
  • Moduł MGL-60 (x8):
   • konwencjonalną linię dozorową (czujki szeregu 40),
   • konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),
   • wyjście główne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy klap przeciwpożarowych, elektromagnesy oddzieleń przeciwpożarowych, itp.),
   • linie kontrolne stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych przez wyjście główne,
   • linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ);
  • Moduł MPW-60 (x4):
   • 2 przekaźniki programowalne PK1 i PK2 wysokonapięciowe (5 A / 230 V),
   • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
  • Moduł MPD-60 (x1):
   • 2 nadzorowane przekaźniki programowalne PK1 i PK2 (1 A / 24 V),
   • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
  • Moduł MKA-60 (x1):
   • linię komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa);
  • Moduł MZU-60 (x4):
   • przekaźnik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A / 24 V),
   • nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5 A / 24 V).

   

  Funkcjonalność:

  Głównym zadaniem centrali UCS-6000 Polon-Alfa, poza wykrywaniem zagrożenia pożarowego, jest sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpożarowych (wyposażonych w napędy lub siłowniki elektryczne), oddzieleń przeciwpożarowych (elektromagnesy) itp. Do sterowania i zasilania tych urządzeń jest przeznaczone dedykowane wyjście przekaźnika głównego umieszczonego na module MGL-60. Wyjście przekaźnika głównego jest wyjściem uniwersalnym, może być zaprogramowane w trzech trybach pracy z odpowiednimi parametrami czasowymi. Dodatkowo można zaprogramować kontrolę ciągłości zasilania oraz kontrolę stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych za pomocą wyjścia głównego.

   

  Ze względu na różnorodność zasilania i sterowania siłowników i napędów elektrycznych urządzeń przeciwpożarowych wprowadzono - oprócz trybów pracy wyjścia - sterowanie siłowników dwukierunkowych, dwu-przewodowe lub trzy-przewodowe. Do detekcji pożaru służy konwencjonalna linia dozorowa z czujkami szeregu 40. Linia ma możliwość zaprogramowania wariantu alarmowania ze wstępnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziałań. W części sterowania oddymianiem, uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych możliwe jest w wyniku:

  • zadziałania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej
  • zadziałania ręcznego przycisku oddymiania PO-6x
  • pojawienia się sygnału alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej, np. IGNIS 1000
  • otrzymania rozkazu z centrali systemu POLON 4000

   

  W przypadku otrzymania sygnału inicjującego, następuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pożarowym danego obiektu. Blokowane są przyciski przewietrzania, ignorowane są sygnały z czujnika deszczu i/lub wiatru. W stanie dozorowania jest możliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania – wentylacji za pomocą okien lub klap wentylacyjnych. Moduły centrali UCS 6000 są wyposażone w szereg uniwersalnych wejść i wyjść do podłączania zewnętrznych instalacji systemu oddymiania. Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji UCS (UCSKonfigurator). Centralę podłącza się do komputera przy użyciu złącza USB. 

   

  Centrala UCS 6000 oferowana jest w dwóch rodzajach obudów:

  • do 16 A,
  • oraz od 32 A do 64 A.

   

  Obydwie obudowy występują w postaci prostopadłościennych skrzynek stalowych, z których mniejsza wersja przeznaczona jest do montażu wiszącego na ścianie, natomiast wersja większa – z uwagi na wagę przeznaczona jest do ustawienia na stabilnym podłożu i przymocowania do ściany. Wewnątrz obudów znajdują się wszystkie niezbędne do pracy centrali moduły, w tym moduły zasilaczy.

   

  Podstawowe wersje central UCS 6000:

  • 4A (obudowa do 16 A)
  • 8A (obudowa do 16 A)
  • 16A (obudowa do 16 A)
  • 32A (obudowa od 32 A do 64 A)
  • Oprócz wymienionych wersji central dostępnych jest jeszcze 16 jej wersji (w różnej konfiguracji wyposażenia) od 4 A do 64 A

   

  Kompletacja centrali obejmuje następujące moduły funkcjonalne:

  • MGS-60 4 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 4 A)
  • MGS-60 8 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 8 A)
  • MZU-60: moduł zasilania uniwersalnego (16 A / 24 V)
  • MGL-60 4 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 4 A
  • MGL-60 8 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 8 A
  • MPW-60: moduł przekaźników wysokonapięciowych (2 x PK 5 A / 230 V, 2 x LK 24 V)
  • MKA-60: moduł komunikacji adresowalnej (system POLON 4000)
  • MPD-60: moduł przekaźników dodatkowych (2 x PK 1 A /24 V, 2 x LK 24 V)
  • SP-150-27.5PLA: moduł zasilacza 150 W (5 A)
  • SP-240-27.5PLA: moduł zasilacza 240 W (10 A)
  • SP-500-27.5PLA: moduł zasilacza 500 W (20 A)
  • akumulator 7.2 – 9 Ah: 2 szt. na każdy moduł zasilania uniwersalnego

   

  Pobierz plik: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa USC-6000 Polon-Alfa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa USC-6000 Polon-Alfa 2019-12-18 POBIERZ
  Pobierz plik: Instrukcja obsługi USC-6000 Polon-Alfa Instrukcja obsługi USC-6000 Polon-Alfa 2019-12-18 POBIERZ
  Pobierz plik: Karta katalogowa - Uniwersalna centrala sterująca USC-6000 Polon-Alfa Karta katalogowa - Uniwersalna centrala sterująca USC-6000 Polon-Alfa 2019-12-18 POBIERZ

  Prześlij pytanie dotyczące produktu: UCS-6000 16A (2x8A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca

  Kontakt telefoniczny

  801 525 111

  34 3 525 111

  W TEJ KATEGORII