Sklep internetowy Fonex, Zabezpieczenia, Systemy alarmowe, Telewizja przemysłowa, Domofony

801 525 111

34 3 525 111

  Kontrola dostępu ROGER - proces aktualizacji systemu RACS 5.1 do wersji 5.2

  Aktualizacja systemu RACS 5 do wersji 5.2 składa się z kilku etapów, w które wchodzą:

  • aktualizacja oprogramowania
   • RogerVDM v1.2.x,
   • RogerSVC v1.2.2.xxxxx,
   • VISO v1.2.2.xxxxx,
  • aktualizacja oprogramowania firmware kontrolera MC16 v1.2.2.xxx,
  • konfiguracja z poziomu programu VISO.

   

  Krok 1. Zaktualizuj oprogramowanie RogerVDM

  Pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej producenta i zainstaluj najnowsze oprogramowanie RogerVDM na komputerze.

   

  Krok 2. Zaktualizuj oprogramowanie RogerSVC

  Pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej producenta i zainstaluj najnowsze oprogramowanie RogerSVC na komputerze.

   

  Krok 3. Zaktualizuj oprogramowanie VISO *

  Pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej producenta i zainstaluj najnowsze oprogramowanie VISO na komputerze. Następnie uruchom program - przy pierwszym uruchomieniu przeprowadzi on aktualizację schematu bazy danych.

   

  Krok 4. Zaktualizuj firmware kontrolera MC16 **

  Pobierz plik firmware ze strony internetowej producenta i wypakuj zawartość pliku do wybranego katalogu.

   

  Wprowadź kontroler do trybu serwisowego i zapisz konfigurację niskopoziomową:

  1. Odłącz zasilanie kontrolera.
  2. Zewrzyj linie CLK i DTA.
  3. Podłącz zasilanie kontrolera, wszystkie diody LED (od LED1 do LED8) zaczną pulsować.
  4. Odczekaj co najmniej 6 sekund.
  5. Rozewrzyj linie CLK i DTA, diody LED przestają pulsować, zaświeci się LED2.
  6. W programie RogerVDM wybierz Urządzenie -> Połącz.
  7. Wskaż model urządzenia, wersję firmware, kanał komunikacyjny (Ethernet).
  8. Wpisz serwisowy adres IP kontrolera MC16 zdefiniowany w pliku IP.INI na karcie microSD kontrolera (fabryczny adres IP=192.168.0.213).
  9. Wpisz hasło komunikacyjne.
  10. Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z kontrolerem i automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja.
  11. Zapisz ustawienia konfiguracyjne do pliku na dysku (polecenie Zapisz do pliku…).

   

  Wykonaj aktualizację firmware i wczytaj zapisane wcześniej ustawienia niskopoziomowe:

  1. W programie RogerVDM wybierz Narzędzia -> Aktualizacja firmware.
  2. Kliknij Wybierz plik, a następnie wskaż plik .frg z nowym firmware pobranym ze strony www.roger.pl.
  3. Po wgraniu firmware kontroler wykona reset i automatycznie uruchomi się w trybie serwisowym.
  4. Połącz się ponownie z kontrolerem. Serwisowy adres IP nie uległ zmianie, natomiast hasło komunikacyjne na tym etapie jest puste.
  5. Wybierz Narzędzia -> Ustaw Klucz Komunikacyjny, zdefiniuj klucz komunikacyjny i kliknij Ustaw klucz, następnie kliknij Zamknij.
  6. Wybierz Odczytaj z pliku… i wskaż plik, w którym wcześniej zapisana została konfiguracja niskopoziomowa. Po wczytaniu konfiguracji kliknij Wyślij do urządzenia.
  7. Rozłącz się z urządzeniem z poziomu programu RogerVDM i wykonaj reset zasilania kontrolera.
  8. Kontroler jest gotowy do Konfiguracji wysokopoziomowej z programy VISO.

   

  Krok 5. Konfiguracja z poziomu oprogramowania VISO

  Dla każdego kontrolera MC16 z uaktualnionym oprogramowaniem firmware należy przeprowadzić poniższe czynności:

  1. Wykonaj komendę: Wyszukaj i rozpoznaj urządzenia.

   ROGER - Proces aktualizacji systemu RACK 5

   Po zakończeniu procesu wyszukiwania system wyświetli informacje:

   ROGER - Proces aktualizacji systemu RACK 5
    
  2. Otwórz okno: Zasoby sprzętowe. Na liście urządzeń powinien być wyświetlony kontroler MC16 w dwóch pozycjach:
   ROGER - Proces aktualizacji systemu RACK 5

   a następnie potwierdź wybór za pomocą przycisku OK.
    
  3. Ustaw kursor myszy na przekreślonym kontrolerze i kliknij: Podstaw.
  4. Wskaż kontroler MC16 jak poniżej:

   ROGER - Proces aktualizacji systemu RACK 5

   a następnie potwierdź wybór za pomocą przycisku OK.
  5. Wykonaj synchronizację ustawień z kontrolerem.

   

   

  * Przed przystąpieniem do aktualizacji systemu zalecane jest wykonanie kopii bazy danych, jak również wykonanie eksportu ustawień systemu do pliku JSON.

  ** Przed wgraniem firmware zalecany jest zapis konfiguracji niskopoziomowej kontrolera do pliku. Po wgraniu nowej wersji oprogarmowania w kontrolerze zostaną przywrócone ustawienia domyślne, w tym puste hasło komunikacyjne.

  Data utworzenia: 2017-06-29
  Wróć do wszystkich artykułów