Obowiązek informacyjny: Wysyłka newslettera

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez firmę Fonex K.T.M. Borowscy Sp.J., z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sklep@fonex.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej — ul. Wręczycka 13/15, 42-202 Częstochowa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (wysyłka newslettera).

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (rezygnacji z otrzymywania newslettera).